Minggu, 29 Desember 2013

Assalamu 'alaikum wr wb.
Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh sanitarian puskesmas, HAKLI, komunitas peduli lingkungan dan semua pihak atas kerjasamanya selama tahun 2013. Semoga kerjasamanya ini dapat kita tingkatkan ditahun mendatang. Tak lupa pula Kami sampaikan permohonan maaf bilamana pelayanan Kami kurang berkenan dihati bpk/ibu sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian. Amin.